Saturday, November 22, 2014

9th Conference Schedule (Nov. 24-26, 2014)Elimination (3rd Round)


Nov.  24, 2014 (Mon.) 

6:15 p.m. – SPARTANS (Dark) vs. STALLIONS (White)
7:30 p.m. – THUNDER (Dark) vs. KIDMAN (White)


Nov.  26, 2014 (Wed.) 

6:15 p.m. – KIDMAN (Dark) vs. ERECTORS (White)
7:30 p.m. – THUNDER (Dark) vs. GILAS (White)

-          PLAYOFFS       -


No comments:

Post a Comment